Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอเมือง จังหวัดชุ... (27 ก.ค. 2565)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (27 ก.ค. 2565)  
มติ ก.ท.จ.ชุมพร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (27 ก.ค. 2565)  
ตารางแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 มิ.ย. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (12 พ.ค. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาเทศบา... (09 พ.ค. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (30 เม.ย. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 (25 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ... (01 เม.ย. 2565)
มติ ก.ท.จ.ชุมพร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (25 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภ... (16 มี.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับโอนพนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ วิชาการ (16 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักง... (14 มี.ค. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาลครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (14 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโ... (16 มี.ค. 2565)  

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โ... (11 มี.ค. 2565)  

วันที่ 13 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)  

วันที่ 14 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)

วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบา... (15 เม.ย. 2564)

INTEGRITY AND TRANSPARENC... (09 เม.ย. 2564)

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเค... (26 ก.พ. 2562)

เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอ... (22 ก.พ. 2562)

เทศบาลตำบลทุ่งตะโก จัดกิ... (22 ก.พ. 2562)

การติดตามการแก้ไขปัญหากรณ... (22 ก.พ. 2562)

การลงนามในบันทึกความร่วมม... (24 ม.ค. 2562)

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู... (14 ม.ค. 2562)

ร่วมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 6... (09 ม.ค. 2562)

ร่วมเดินรณรงค์แผนปฏิบัติก... (09 ม.ค. 2562)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำน... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมก... (19 มิ.ย. 2561)

พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งแหวกทะ... (19 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 พ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (03 ส.ค. 2565)  
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (21 ก.ค. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (10 ก.พ. 2565)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (09 ธ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (15 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (28 ก.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (11 ส.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนา่ยน 2564 (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 มิ.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (07 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา... (08 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำ... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (01 ธ.ค. 2560)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสา... (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (21 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (01 ก.ค. 2565)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ... (01 ก.ค. 2565)  
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (01 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและสายงานประ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ (01 ก.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏ... (01 ก.ค. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหาร (01 ก.ค. 2565)
อบจ.สุรินทร์ ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.จังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้อ... (01 ก.ค. 2565)
รับโอนข้าราชการอบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (01 ก.ค. 2565)
รับโอนตำแหน่ง นักบริหารสถานศึกษา (01 ก.ค. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (01 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร สัง... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานอำนวยการ (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างส... (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากทั่วไปเป็นว... (24 มิ.ย. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (24 มิ.ย. 2565)
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th