Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บริการตามโครงการเพิ่ม... (17 เม.ย. 2561)  
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค. 2561)  
รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561 (12 ก.พ. 2561)  
กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ล... (23 ม.ค. 2561)
กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ... (19 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 (10 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 (08 ธ.ค. 2560)
รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2560 (09 พ.ย. 2560)
แบบสำรวจข้อมูลอปท.ที่มีตำแหน่งว่าง จังหวัดชุมพร (07 พ.ย. 2560)
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (31 ต.ค. 2560)
รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 (11 ต.ค. 2560)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.ย. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 (11 ก.ย. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (16 ส.ค. 2560)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (19 ก.ค. 2560)
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ... (05 ก.ค. 2560)
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม (15 มิ.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (19 พ.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (26 เม.ย. 2560)
การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน (23 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th