ชมสด ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันสุดท
ถ่ายทอดสด การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันสุดท้าย จับตา ส.ส. - ส.ว. ร่วมอภิปรายและแนะทาง
โครงการ “คนละครึ่ง” ใช้จ่ายแล้วกว่า
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรอ