Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ต.ค. 2565
ถึง
19 ต.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
09 ก.ย. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
03 ส.ค. 2565
ถึง
03 ส.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
21 ก.ค. 2565
ถึง
21 ก.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
02 มิ.ย. 2565
ถึง
02 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
10 ก.พ. 2565
ถึง
10 ก.พ. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
09 ธ.ค. 2564
ถึง
09 ธ.ค. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
15 ต.ค. 2564
ถึง
15 ต.ค. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
28 ก.ย. 2564
ถึง
28 ก.ย. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
11 ส.ค. 2564
ถึง
11 ส.ค. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th