Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 มี.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 มี.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565"

16 เม.ย. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร วันที่ 14 เมษายน 2564

16 เม.ย. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร วันที่ 13 เมษายน 2564

15 เม.ย. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบาลตำบลละแม ได้ทำความสะอาดตลาดกลางเทศบาลตำบลละแม

09 เม.ย. 2564
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2021

26 ก.พ. 2562
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเคิล และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัศดุรีโซเคิล

22 ก.พ. 2562
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การติดตามการแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากการเลี้ยงนกนางแอ่น

22 ก.พ. 2562
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร เทศบาลตำบลทุ่งตะโก จัดกิจกรรม Big cleaning day

22 ก.พ. 2562
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอม เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th