Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 เม.ย. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 มี.ค. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
12 ก.พ. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561
23 ม.ค. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ล่าสุด)
19 ม.ค. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
10 ม.ค. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
08 ธ.ค. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560
09 พ.ย. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2560
07 พ.ย. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร แบบสำรวจข้อมูลอปท.ที่มีตำแหน่งว่าง จังหวัดชุมพร
31 ต.ค. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th