Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2565 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 10/2564
12 ม.ค. 2565 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
12 ต.ค. 2564 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12 พ.ค. 2564 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 เม.ย. 2564 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบาลตำบลละแม ได้ทำความสะอาดตลาดกลางเทศบาล
07 ธ.ค. 2563 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร
04 มิ.ย. 2563 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
04 มิ.ย. 2563 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 ก.พ. 2562 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร
27 ก.ย. 2561 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th