Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 มิ.ย. 2560
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โดยนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพรเข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทย

09 มิ.ย. 2560
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

20 ก.พ. 2560
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร กิจกรรม

09 มิ.ย. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

19 มี.ค. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6/2559

26 ก.พ. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การประชุมหารือการจัดงานวันท้องถิ่นไทยจังหวัดชุมพร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร

05 ก.พ. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชุมท้องถิ่นอำเภอ

13 ม.ค. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๔ ) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

13 ม.ค. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศ เรื่อง ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ช้้น 4) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

06 ม.ค. 2559
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร กิจกรรม การประชุมมอบนโยบายข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร วันที 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th