Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจารกประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ยกเลิกประกาศการสอบคัดเลือก
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ขยายวันรับโอนข้าราชการ อบจ. ฯ
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่นฯ
13 ม.ค. 2565
ถึง
13 ม.ค. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานการประชุมคัดเลือกกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th