Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม
19 พ.ค. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
26 เม.ย. 2560 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
23 ก.ค. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน
11 มิ.ย. 2558 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร เอกสารเกี่ยวกับการเข้าแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th