Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
Responsive image
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

ประวัติความเป็นมา
   เดิมชาวบ้านได้นำกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นกล้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลสลุยมาวางขายบริเวณศาลพ่อตาหินช้างซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของบุคคลทั่วไป ต่อมาได้มีการนำกล้วยมาตากแดด นำมาขายเป็นกล้วยตาก และวิวัฒนาการการผลิตมาจนเป็นการอบด้วยตู้อบในปัจจุบัน และมีการรวมกลุ่มกันผลิตโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชน จนปัจจุบันเป็นสินค้าที่คุณภาพ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
   1. สะอาดคัดกล้วยแก่จัดจากสวน มาบ่มให้สุกงอมตามธรรมชาติ
   2. นำกล้วยที่สุกงอม ปอกเปลือก แล้วนำเข้าตู้อบ
   3. นำกล้วยอบออกจากตู้อบมาพักให้น้ำหวานออกจากตัวกล้วย
   4. นำกล้วยเข้าตู้อบอีกครั้ง
   5. นำกล้วยมาใส่บรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
   สะอาดปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีและสิ่งเจือปน รสชาติดี มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
   ผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ราคา
   200 กรัม / 20 บาท กล่องกระดาษบรรจุ 5 กล่องเล็ก /100 บาท
สถานที่จำหน่าย
   - 256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0-1893-3704
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   256 ม.3 ต. สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554