Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กล้วยฉาบ
Responsive image
กล้วยฉาบ

ประวัติความเป็นมา
   เริ่มทำเมื่อปี พ.ศ.2540 ช่วงราคากล้วยในท้องถิ่นตกต่ำขายไม่ได้จึงได้คิดสูตรขึ้นมาและทดลองทำออกมาจำหน่ายและปรับปรุงพัฒนาจนติดตลาดเป็นที่นิยมและมีพ่อค้านำไปจำหน่ายยังต่างประเทศและต่างจังหวัดเกือบทุกภาค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
   1. ปอกกล้วยแช่น้ำ
   2. นำไปทอด
   3. นำกล้วยที่ทอดแล้วลงแช่น้ำเชื่อมแล้วนำไปทอดใหม่ในน้ำมันใหม่
   4. นำไปเข้าตู้อบเพื่อไล่น้ำมันจนแห้งกรอบ
   5. นำออกจากตู้อบใส่บรรจุถุงเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
   กรอบนุ่ม ทานแล้วหยุดไม่ได้
ปริมาณการผลิต
   1,000 ถุง/วัน ถุงละ 100 กรัม
ราคา
   80 กรัม / 15 บาท 100 กรัม / 20 บาท 200 กรัม /35 บาท 400 กรัม/ 50 บาท
สถานที่จำหน่าย
   - 68 ม.2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0-7754-4622
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   68 ม.2  ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th