Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
น้ำปลา
Responsive image
น้ำปลา

ประวัติความเป็นมา
   พื้นที่ตำบลดอนยางและปากคลองเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายทะเล หลายๆ ครัวเรือนมีแพปลา (โรงเค็มสมัยก่อน) ครัวเรือนดังกล่าวทำน้ำปลาไว้เพื่อบริโภค และแลกเปลี่ยนของในครัวเรือน ต่อมา นางปัด  เกิดชาตรี  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี ได้เสนอการทำน้ำปลาในที่ประชุมกลุ่มฯ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการทำน้ำปลามาก่อน สมาชิกทุกคนเห็นด้วย เพราะทุกคนต้องบริโภค และเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากสมาชิกมีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ช่วงนั้นกลุ่มมีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารจากการออมเฉลิมพระเกียตริ และได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและจัดฝึกอบรมการทำน้ำปลาไว้บริโภคในครัวเรือน ปี พ.ศ.2541 รับเงินสนับสนุน 50,000.- บาท จากโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรเป็นทุนประเดิมในการจัดทำบ่อหมักและจัดซื้อวัตถุดิบในการหมักน้ำ ปลา ระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2545 ดำเนินการผลิตน้ำปลาและให้สมาชิกยืมเงินไปประกอบอาชีพ
     ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบสนับสนุน 100,000.- บาท จากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างโรงผสมน้ำปลาและบ่อหมักปลาเพิ่มเติม และปี พ.ศ.2545 ได้รับงบสนับสนุน 1 ล้านบาท จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงโรงเรือน/เครื่องมืออุปกรณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
   1. เลือกปลาใส้ตันที่มีคุณภาพ
   2. นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย
   3. นำปลาใส้ตันที่ได้มาผสมเกลือในอัตราส่วน ปลาใส้ตัน 100 ก.ก. ต่อเกลือ 70 ก.ก.
   4. เมื่อผสมปลากับเกลือแล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
   5. นำลงถังหมักที่เตรียมไว้ โดยถึงหมักต้องล้างให้สะอาดก่อน
   6. ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 1 ปี
   7. นำปลาที่หมักได้แล้ว ผ่านเครื่องกรองเพื่อเอาเศษกากปลาออกให้สะอาด
   8. นำมากรองซ้ำๆ หลายครั้ง จนน้ำปลาสะอาด
   9. นำบรรจุ ขวดที่เตรียมไว้
 10. ปิดฝาจุกและติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยเพื่อนำมาออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
   ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง และไม่มีสารเจือปน เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (Q) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปริมาณการผลิต
   ขวดใหญ่ 750 ซี.ซี. 2,000 ขวด / เดือน  ขวดเล็ก 200 ซี.ซี. 1,500 ขวด / เดือน  ขวดใหญ่น้ำปลาผสม 750 ซี.ซี. 1,000 ขวด/ เดือน
ราคา
   ขวดใหญ่ 260 บาท/โหล ขวดเล็ก 120 บาท/โหล ขวดใหญ่น้ำปลาผสม 120บาท/โหล
สถานที่จำหน่าย
   - 126/1 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 0-1911-3079
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   126/1 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554