Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
น้ำปลา
Responsive image
น้ำปลา

ประวัติความเป็นมา
   พื้นที่ตำบลดอนยางและปากคลองเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายทะเล หลายๆ ครัวเรือนมีแพปลา (โรงเค็มสมัยก่อน) ครัวเรือนดังกล่าวทำน้ำปลาไว้เพื่อบริโภค และแลกเปลี่ยนของในครัวเรือน ต่อมา นางปัด  เกิดชาตรี  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี ได้เสนอการทำน้ำปลาในที่ประชุมกลุ่มฯ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการทำน้ำปลามาก่อน สมาชิกทุกคนเห็นด้วย เพราะทุกคนต้องบริโภค และเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากสมาชิกมีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ช่วงนั้นกลุ่มมีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารจากการออมเฉลิมพระเกียตริ และได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและจัดฝึกอบรมการทำน้ำปลาไว้บริโภคในครัวเรือน ปี พ.ศ.2541 รับเงินสนับสนุน 50,000.- บาท จากโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรเป็นทุนประเดิมในการจัดทำบ่อหมักและจัดซื้อวัตถุดิบในการหมักน้ำ ปลา ระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2545 ดำเนินการผลิตน้ำปลาและให้สมาชิกยืมเงินไปประกอบอาชีพ
     ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบสนับสนุน 100,000.- บาท จากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างโรงผสมน้ำปลาและบ่อหมักปลาเพิ่มเติม และปี พ.ศ.2545 ได้รับงบสนับสนุน 1 ล้านบาท จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงโรงเรือน/เครื่องมืออุปกรณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
   1. เลือกปลาใส้ตันที่มีคุณภาพ
   2. นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย
   3. นำปลาใส้ตันที่ได้มาผสมเกลือในอัตราส่วน ปลาใส้ตัน 100 ก.ก. ต่อเกลือ 70 ก.ก.
   4. เมื่อผสมปลากับเกลือแล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
   5. นำลงถังหมักที่เตรียมไว้ โดยถึงหมักต้องล้างให้สะอาดก่อน
   6. ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 1 ปี
   7. นำปลาที่หมักได้แล้ว ผ่านเครื่องกรองเพื่อเอาเศษกากปลาออกให้สะอาด
   8. นำมากรองซ้ำๆ หลายครั้ง จนน้ำปลาสะอาด
   9. นำบรรจุ ขวดที่เตรียมไว้
 10. ปิดฝาจุกและติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยเพื่อนำมาออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
   ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง และไม่มีสารเจือปน เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (Q) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปริมาณการผลิต
   ขวดใหญ่ 750 ซี.ซี. 2,000 ขวด / เดือน  ขวดเล็ก 200 ซี.ซี. 1,500 ขวด / เดือน  ขวดใหญ่น้ำปลาผสม 750 ซี.ซี. 1,000 ขวด/ เดือน
ราคา
   ขวดใหญ่ 260 บาท/โหล ขวดเล็ก 120 บาท/โหล ขวดใหญ่น้ำปลาผสม 120บาท/โหล
สถานที่จำหน่าย
   - 126/1 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 0-1911-3079
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   126/1 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th