Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอม เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
Responsive image
วันที่ 22 ก.พ.62 เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอมเป็นสถานที่จัดการขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลทุ่งตะไคร ที่ใช้ขยะอินทรีย์จากตลาดสดและร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลทุ่งตะไครเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และนำไปเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู เป็ด ไก่และปลา ซึ่งถือเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมส่งเสริมการลดใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ขยะหอมเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร พร้อมเปิดให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์
         
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562